Gàidhlig agus Conaltradh CertHE

University of the Highlands and Islands
A Isle Of Lewis (Scozia)

Chiedi il prezzo

Informazione importanti

  • Corso
  • Isle of lewis (Scozia)
Descrizione

Dè tha sònraichte mun chùrsa seo? Cùrsa do luchd-ionnsachaidh adhartach agus fileantaich a tha airson piseach a thoirt air na sgilean aca sa chànan. Cuiridh tu eòlas air cultar traidiseanta, eachdraidh, litreachas agus na meadhanan mar phàirt den chùrsa.       Feartan sònraichte Cùrsa Gàidhlig eadar-obrachail agus practaigeach Gabhaidh tu greis-ghnìomhachais a mhaireas trì seachdainean os làimh ann an àrainneachd Ghàidhlig Ionnsachaidh tu aig Sabhal Mòr Ostaig UHI san Eilean Sgitheanach no Colaisde a’ Chaisteil UHI ann an Eilean Leòdhais, aig cridhe coimhearsnachd far a bheil a’ Ghàidhlig fhathast làidir

Informazione importanti
Sedi

Dove e quando

Inizio Luogo
15 settembre 2016
Isle Of Lewis
Stornoway, HS2 0XR, Western Isles, Scozia
Visualizza mappa

Cosa impari in questo corso?

IT

Programma

Year 1 - CertHE Modalan riatanach: Gàidhlig is Conaltradh: - Sgrìobhadh Gàidhlig is Conaltradh: - Còmhradh Bun-fhiosrachadh mu Ghàidhealtachd na h-Alba Sgeulachdan is Òrain Ghàidhlig Litreachas:- Sgilean Sgrùdaidh is Cruthachaidh Greis-Gnìomhachais Modalan roghainneil: Na Meadhanan 1 Cànan sa choimhearsnachd Coimpiutaireachd Annas Laimhe is Òrain Ghàidhlig 1 Teòiridh, Cruthachadh is Cothromachadh 1